Vergoeding

Voor het COOL-programma geldt:

De vergoeding komt uit de Basisverzekering. Bij de meeste zorgverzekeraars, onder andere Menzis, kan ik uw programma volledig declareren bij uw verzekeraar. Het valt niet onder het eigen risico. Uw investering bestaat uit tijd en energie! 

Bij sommige verzekeraars moet u vooraf toestemming vragen voor deelname aan het COOL programma, soms wordt om een kleine eigen bijdrage gevraagd. Je zorgverzekeraar kan je vertellen of je alle kosten vergoed krijgt. Er zijn 2 situaties mogelijk:

1. De zorgverzekeraar vergoedt 100% van het vastgestelde tarief door de NZA. In dit geval factureert de leefstijlcoach voor jou of krijg je een factuur die je kunt indienen bij de zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) , Jij betaalt dit bedrag vervolgens aan de leefstijlcoach.

 2. De zorgverzekeraar vergoedt niet 100% van het vastgestelde tarief door de NZA. In dit geval ontvang je elke 3 maanden een factuur van jouw leefstijlcoach. Je betaalt je leefstijlcoach zelf, en dient de factuur in bij jouw zorgverzekeraar. Je eigen bijdrage is in dit geval gemiddeld € 7 per maand, het exacte bedrag hangt af van jouw verzekering. CZ vergoedt afhankelijk van hoe je verzekerd bent, 65- 75% van de kosten.