Meteen naar de inhoud

Vergoeding

Voor het COOL-programma geldt:

De vergoeding komt uit de Basisverzekering. Bij de meeste zorgverzekeraars, onder andere Menzis, kan ik uw programma volledig declareren bij uw verzekeraar. Het valt niet onder het eigen risico. Uw investering bestaat uit tijd en energie! 

Bij sommige verzekeraars moet u vooraf toestemming vragen voor deelname aan het COOL programma, soms wordt om een kleine eigen bijdrage gevraagd. Je zorgverzekeraar kan je vertellen of je alle kosten vergoed krijgt. Er zijn 2 situaties mogelijk:

1. De meeste zorgverzekeraars, o.a. Menzis, vergoeden 90 tot 100% van het vastgestelde tarief door de NZA. In dit geval factureer ik voor jou en hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Voor deelnemers die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn, kan ik een machtiging voor een vergoeding aanvragen.  

 2. Enkele zorgverzekeraars vergoeden 65 tot 75% van het vastgestelde tarief door de NZA, o.a. CZ. In dit geval ontvang je elke 3 maanden een factuur van mij. Je betaalt mij en dient de factuur in bij jouw zorgverzekeraar. Je eigen bijdrage is in dit geval gemiddeld € 7 per maand, het exacte bedrag hangt af van jouw verzekering.