Vergoeding

Voor het COOL-programma geldt:

De vergoeding komt uit de Basisverzekering. Bij de meeste zorgverzekeraars, onder andere Menzis, kan ik uw programma volledig declareren bij uw verzekeraar. Het valt niet onder het eigen risico. Uw investering bestaat uit tijd en energie! 

Bij sommige verzekeraars moet u vooraf toestemming vragen voor deelname aan het COOL programma, heel soms wordt om een kleine eigen bijdrage gevraagd.

U moet 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet u een matig of sterk verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR) hebben. Dat betekent een Body Mass Index (BMI) boven de 30 of een BMI boven de 25 met verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes mellitus. De huisarts stelt dit vast.